Molly XXIV.

Kedves Barátunk!

Adatik tudtára mindenkinek az Kit illet, hogy jelen esztendőben sem távoztatott el felölünk az nyomor és balszerencse. Eképpen eshetett, hogy minden gondoskodás, geggyülés ellenére, kondánk büszkesége a MOLLY XXIV. névre hallgató sörtvéles jószág ippeg a napokba gödörbe hágott és lábát törte. A hanyagságban vétkes kanász megérdemelt és igazságos megbüntetése irányában intézkedés történt.

Mivel a pazulás gondulata is igen messze áll tőlünk, ezért a jószág azonnali hasznosítását határoztuk el az alábbiak szerént:

Az Úr 2017ik esztendejében Karácsony havának 9ik napján minden meghívott reggel 7órakor korányossan jelennyen meg a haszonvétel helyszínén!

A résztvevők számára a munkavédelmi oktatás ezen esztendőben is kötelező! A várhatóan kemény, fogas időjárás kedvezőtlen élettani hatásainak ellensúlyozására, meleg védőitalokról gondoskodva van.

A nemes jószág elvesztése feletti érthető és indokolt fájdalmán mindenki uralkodni igyekezzék; ám ha valamely Istentűl elrugaszkodott, nevezetes ember vagy személy az esti torban hangos énekülésre, kurjászásra (Horribile dictu!) tánculásra vetemednék, ebbéli szándékában és cselekedetiben ne akadályozza senki! Sőt a fenti fájdalmak könnyebb elviselése érdekében az esti torra rendkívül kvalitásos hangászokból álló zenekar leend megfogadva!

Mivel a feldolgozáshoz még sokféle apróság, in vulgo: cullang szükséges, az meghívottak bukszájukat megnyitni restek ne legyenek a rendezvény támogatását illetően.

Kelt Sárvárott, az Úr megtestesülésének 2017. esztendejében Szent András havának 25dik napján.

A Néptánckör vezetősége

This entry was posted on 2017-11-28, in hirek. Bookmark the permalink.