Közhírré tétetik!

Adatik tudtára mindenkinek az kit illet, hogy jelen esztendőben sem távoztatott el felőlünk az nyomor és balszerencse. Eképpen eshetett, hogy minden gondoskodás, geggyülés ellenére, kondánk büszkesége a MOLLY XXI. névre hallgató kondor szőrű, siska fülű, menyét hasú sörtvéles jószág ippeg a napokba gödörbe hágott és hátulsó csánktyát törte.

Mivel a pazulás gondulata is igen messze áll tőlünk, ezért az esett jószág azonnali haszonvételét határoztuk el az alábbiak szerént:

Az Úr 2014ik esztendejében Karácsony havának 13ik napján minden meghívott reggel 6 órakor korányossan jelennyen meg a haszonvétel helyszínén!

A résztvevők számára a munkavédelmi oktatás ezen esztendőben is kötelező!

A várhatóan kemény, fogas időjárás kedvezőtlen élettani hatásainak ellensúlyozására, meleg védőitalokról gondoskodva van.

Az nemes jószág elvesztése feletti érthető, és elvárt fájdalmán mindenki uralkodni igyekezzék, de ha netán valami Istentűl elrugaszkodott személy, mégis kurjászásra netán huhákulásra, Horribile dictu! tánculásra vetemednék, s hogy e szándékában néminemű támogatókra is találjon; a torra  Horváth Balázs és rendkívül kvalitásos hangászegyüttese leend megfogadva! Az esti táncház mecénása a Magyar Művészeti Akadémia!

Mivel a feldolgozáshoz még sokféle apróság, in vulgo: cullang szükséges, az meghívottak bukszájukat megnyitni restek ne legyenek a rendezvény támogatását illetően.

Kelt Sárvárott, az Úr megtestesülésének 2014. esztendejében Karácsony havának 1ső napján.

Vezetőség

sk.

This entry was posted on 2014-12-09, in hirek. Bookmark the permalink.