MOLLY XXVI.

Néptánckör Kulturális Egyesület               Tárgy: meghívó rendes évi zárszámadásra

Műkedvelő és Csasztuska

Melléküzemág

Tisztelt Elvtársunk! Kedves Barátunk!

Melléküzemágunk az idei évben is becsülettel állt helyt a kultúrmunka frontján. Számtalan műsorral és előadással szolgáltuk dolgozó népünk megérdemelt és hasznos szórakozásának ügyét. A munka eredményes és hatékony voltát bizonyítja – szeretett vezetőink és dolgozó népünk elismerése mellett – a keletkezett pénzmaradvány is.

E pénzmaradvány felhasználásáról a vezetőség az alábbi intézkedést hozta:

  1. A pénzmaradvány (bár az kiosztható lenne a tagságnak jutalomként is) közös Disznótor és Fenyőünnep költségeit fedezze. A rendezvény december 21-én szombaton lesz. A szükséges engedélyek beszerzése és az előkészületek az ezt megelőző kettő napban menjenek végbe. Felelős: Hámori Balázs melléküzemági titkár

  2. A hozzávalók beszerzése és az esti Fenyőünnephez kapcsolódó táncos est diszkrét és kvalitásos szalonzenekarának felkérése a rendezvény előtt kettő héttel történjen meg. Felelős: Hámori Sándor melléküzemági elnök

  3. A tagság az Elnök et-al megbeszélt hozzávalókkal reggel 6 órakor jelenjen meg a helyszínen, ha valaki a rendezvényt anyagilag is támogatná, azt Elnök et-nál ekkor azt hivatalosan megteheti. Az esetleges hiányzások igazolása a megszokott módon történjen!

  4. Ezúton felhívom a tagság figyelmét, hogy bár a célból a szeszes italok fogyasztását nem kívánja a vezetőség korlátozni, de az ünnep emelkedettségét mindenki őrizze meg! Ifjúsági és úttörő korú vendégeinkre mindenki ügyeljen, ők ne fogyasszanak szeszes italt!

  5. Előfordulhat, hogy az esti Fenyőünnep során néhány idősebb et. a megható pillanat csábításának engedve, gyermekkorban tanult akár kispolgári, klerikális csökevénynek is minősíthető úgynevezett karácsonyi dalok éneklésébe fog. Világnézeti szilárdságunk és a kollektíva iránti elkötelezettségünk kifejeződéseképp e tevékenységben ne akadályozzuk őket, sőt az éneklésben való részvétel is megengedett!

    Sárvár, 2019. november 21.

    Erőt, egészséget és eredményekben gazdag harcos újesztendőt kívánunk!

Hámori Balázs                             Hámori Sándor

titkár s. k.                                        elnök s. k.

This entry was posted on 2019-11-30, in hirek. Bookmark the permalink.